Allow us to crowd in Manila -Grade 11 students

NOT ON A SUNDAY

Makikisiksik kami sa Maynila –Grade 11 students

Hindi lamang sentro ng komersyo at pamamahala ang Kalakhang Maynila kundi takbuhan din ng mga magko-kolehiyo. Kaya hindi kataka-takang masahol pa sa usad-pagong ang trapiko sa anim na araw sa loob ng isang linggo.

Heto pa: Sumabak na rin sa lumolobong populasyon ng Metro Manila, partikular sa Maynila at Quezon City, ang mga nagsisipag-aral sa bagong lunsad na programang K-12 ng Kagawaran ng Edukasyon ngayong Hunyo 2016.

Binubuo na rin ng mga nasa Grade 11 ang mga tinatawag na higher education institution (HEI). Inaasahang pagtungtong nila sa Grade 12, mananatili na sila sa HEI na napasukan nila.

Dalawang taong halos walang aakyat na mga mag-aaral sa una at ikalawang antas sa kolehiyo, pero laman din sila ng bawat HEI na pinayagan ng DepEd na magbukas ng programa para sa Junior at Senior High School.

Kung titingnang maigi ang sitwasyon ng mga mag-aaral na nasa labas ng Metro Manila, makaiigi ang pansamantalang pamamalagi nila sa Quezon City kung doon sila nag-aaral, Makati kung doon sila naka-enrol, at Maynila kung doon nila ibig makatapos ng programang K-12.

Hinid pa man naipatutupad ang K-12 (Kindergarten to Grades 1 to 12), inasahan na ito ng industriya ng konstruksyon.

Pahirapan na sa ngayon ang pagre-renta o pagbili ng unit mapa condo o apartment sa Maynila, Makati at Quezon City, tulad ng nasa larawan, ang panibagong konstruksyon ng condo sa Maynila hatid ng New San Jose Builders, Inc. DCA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s