Pag-aasawa, Nakabubuti sa Puso – Pag-aaral

Limang-porsyentong mas mababa ang tsansang magkaroon ng sakit na cardiovascular ang mga may-asawa kung ihahambing sa mga wala.

Ayon ito sa pananaliksik na bahagi ng proyekto ng Lagone Medical Center ng New York University, ang pinakamalawak na pag-aaral na sumaliksik ng koneksyon sa pagitan ng pag-aasawa at kalusugang pampuso.

Huhupa ang sakit ng damdamin kapag nag-asawa ka? Parang ganun.

Nilahukan ng 3.5 milyong matatandang Amerikano ang pag-aaral na nakabatid na ang mga may-asawa raw ay may mas mababang panganib na magkasakit sa puso kaysa sa mga nag-iisa, diborsyado o balo.

“Our survey results clearly show that when it comes to cardiovascular disease, marital status really does matter,” (Maliwanag na ipinakikita ng mga resulta ng survey na ‘pag dating sa cardiovascular na sakit, nakapangyayari  talaga ang estadong may-asawa o wala) ani Dr. Carlos Alviar na namuno  ng pag-aaral.

“A spouse can help keep doctor’s appointments and provide transportation, making for easier access to health care services,” (Makatutulong ang asawa na mapanatili ang mga appointment sa manggagamot at pagbyahe na nakapagpapagaan sa pagkuha ng mga serbiysong pangangalagang pangkalusugan), wika ni Dr. Jeffrey Berger, isa pang kasapi ng proyekto, sa presentasyong infographic ng pananaliksik.Married for life 20140117_220120

Sa pag-aaral, natuklasang 5% na mas mababa ang tsansang makakuha ng sakit na cardiovascular ang mga may-asawa, 3% na mas mataas na pangamba sa mga balo, at 5% na mas mataas na panganib para sa mga diborsyado (sa Amerika). Malaki naman ang ikinaganda ng mga numero para sa mga maaagang nag-asawa, habang merong 12% na mababang tsansang magkasakit sa puso ang mga nasa kulang-kulang 50 anyos pababa kaysa sa mga nakababatang nag-iisa.

Dagdag pa ng pag-aaral, malaking banta sa kalusugang pampuso ang paninigarilyo para sa mga diborsyado at pinakamababa naman sa mga balo. Pinakakaraniwan ang labis na pananaba o obesity sa mga single at diborsyado, at nakaranas naman ng napakatataas na mga antas ng diabetes, high blood pressure at di-sapat na ehersisyo ang mga balo.

Isinagawa ang pag-aaral mula 2003 hanggang 2008 at mayroong higit 20,000 lugar para sa screening sa lahat ng 50 estado. Ang average na edad ay 64, at 63% sa mga lumahok ay kababaihan. Halos 90% ay white.

Iprinisinta ang pag-aaral sa Washington dalawang taon na ang nakararaan sa taunang mga sesyong siyentipiko ng American College of Cardiology. http://time.com/41762/study-marriage-is-good-for-the-heart/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s