Para sa mas disiplinado, mas disenteng nagkokolehiyo

Ilang linggo ring naging madamdamin ang pagpapakilala ng bawat mag-aaral at ng kanyang posisyon sa usaping may kinalaman sa buhay. Sa loob ng silid-aralan na ang kaharap ay propesor na gagamit ng Saligang-Batas ng Pilipinas ng tatlo-apat na buwan, hangad niyang iangat ang antas ng malayang pagpapakila. Ang kanyang mag-aaral na inabutan ng panahon ng K-12 ngunit nakatungtong na ng kolehiyo ay marapat lamang idirekta sa usaping may pinanghahawakang matibay na saligan.

(It’s been a couple of emotional weeks when a student got to know her/his classmates and their positions on the issue that had something to do with life. Inside a classroom, in front of a professor who would use the Philippine Constitution in 3-4 months, he intended to raise the student’s level of free introduction of her/himself. His student who reached the K-12 transition but is already in college deserves to be directed to a discourse built on solid grounds.)

Ang punto: Kung may ipupunto, ipakilala ito nang may matibay na saligan. Talagang dito masasabi, “Hindi ka na bata!”

(The point: If one has to point out something, she/he has to introduce it with clear, sound basis. Here, everyone agrees, “You’re no longer a kid!”)

Gaya ng paglabas niya sa lipunan sa panahon ngayon, ang nasa loob ng silid-aralan ay makadarama ng pagkakahati. Sandali. Hindi ito masama. Kung pagpapahayag ng sariling pananaw sa isyu ng panunumbalik ng parusang kamatayan, normal lang na hati ang mga mag-aaral – hati na malaya. Hati rin ang taumbayan sa isyu. Ang mga nakaupo sa pamahalaan, hindi solidong nais ang pagpapanatili na lamang ng habambuhay na pagkakabilanggo.

(Like when she/he goes out in society these days, one inside the classroom feels conflict. Wait. It’s not bad. To air an opinion on the re-imposition of death penalty, it’s but normal to have a divided class – divided but freethinking. Outside you see a divided people, too. Even those who reign in government are not united on whether life imprisonment should be maintained as the “last best punishment”.)

Kasisimula lamang ng unang semestre ng taong akademiko 2016-17, subalit lubos ang aking kagalakan na makarinig ng magagalang na mga mag-aaral na malayang malayang nakapagpapahayag ng sarili nilang kuru-kuro, taliwas o kaparehas man ito sa posisyon ng kanilang propesor. Sinabi ko rin na kung wala pang desisyong papanigan ang mag-aaral, ayos lang iyon.

(The first semester of academic year 2016-17 has just begun, but it’s my great pleasure to hear well-mannered students who freely argue for or against the position of their professor. I’ve also said that if some of their classmates have yet to decide on which stand to take, that’s fine.)

Iyan ang buhay. Patungkol sa buhay.

(That’s life. For life.) DC Alviar

NU Students

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s