Tubig pa more

MANILA – Bawat institusyon, bawat isa, natutunan na huwag magsayang ng tubig. Uhaw at, mas masakit, kamatayan, ang kapalit ng kawalan ng sapat na suplay ng malinis na tubig. Kasama rito ang kamatayan hindi lamang ng tao, halaman, at hayop; nangamamatay din ang ilog at dagat.

(Every institution, everyone learned not to waste water. Thirst and, worst, death were the results of lack of ample supply of clean water. It’s not just the death of men, plants, and animals; rivers and seas also die.)

Pataas nang pataas ang kamalayan ng tao sa kung paano niya mapangangalagaan ang scarce resources gaya ng tubig. Hindi kasi siya makalilikha ng tubig. Heto lamang ang kayang gawin ng tao: protektahan ang integridad ng sistema ng tubig, sumalok ng tubig-ulan, huwag magtapon ng basura sa ilog at dagat, at sa panibagong siglo’y huwag mag-aksaya ng tubig mula sa poso o gripo. Malaliman na rin ang pag-aaral sa tubig, patubig o irigasyon, wastewater, polusyon sa tubig at, bandang huli, baha. Nagsasama-sama ang mga tao at mga bansa upang labanan ang pagsasayang/pag-aaksaya ng tubig at sagipin sa pagkamatay ang mga ilog at dagat.

(Man’s level of consciousness has been raised concerning how he can protect scarce resources like water. It’s because he cannot create water. What man can only do is: keep the integrity of the water system, take advantage of the rainfall, keep his trash away from water systems and, at the turn of the century, forestall water pipe leakage. Studies have also been advanced regarding water, irrigation, wastewater, water pollution and, in recent times, inundation. People and countries have joined forces to fight for water, combat the worsening conditions of its supply, and save the rivers and seas.)

Kaya naman, hindi ko lubos maisip na pwede pala ang magsaya sa konsyerto na nagsasayang ng tubig. Pwede mong tsekin ang sinasabi ko; i-Google mo ang katagang “HYDRO Manila Music Festival”. Ang ganitong konsepto ng pagsasaya ay nagsimula siguro ng 2014. Pagpatak ng 2015 at 2016, marami nang kabataang nahumaling at tumangkilik sa tugtugan at sayawang hatid ng “Hydro”. Sa mga larawan at video, matatanaw ang tuwa ng mga mag-aaral pati ng nagpapakilalang student leaders, pero matutunaw ka naman sa makikita mong tagas ng tubig mula sa mga inarkilang fire truck, at kahit alam mong mga naligo na ang mga ito bago pumasok ng kanilang mga paaralan, kolehiyo, at pamantasan, ay pinaliliguan sila gamit ang tubig mula sa mga hose. Kaysasaya nilang pagmasdan, sabagay, may street children ding masasaya sa pagsalok ng nasasayang na tubig dahil sa konsyerto. Ngayong 2017, inaasahang patuloy na dadaloy mula sa Hydro ang pagsasaya at pagsasayang ng tubig sa mga paaralan, kolehiyo, at pamantasan.

This is why I could hardly believe there are various individuals who feel happy attending a concert that extremely wastes water. You may check what I’m saying: Google “HYDRO Manila Music Festival”. This thought of wastefulness may have kicked off in 2014. Came 2015 and 2016, a lot of youngsters started getting attracted to Hydro and dancing in its fake rain. There were proud pictures and videos showing schoolchildren’s bliss together with self-styled student leaders, but you will melt down seeing exploits of water going unabated thanks to the backing of fire trucks, and even if you know that the students took a bath before going to the school, college, and university (the concert venues), they got soaked once more through the hoses. They looked really ecstatic; besides, there were street children who were lucky enough to get stationed outside the concert and get benefitted from fire truck leaks. This 2017, expect Hydro to give away the excitement and the “rains” in schools, colleges, and universities.

Bata, handa ka bang makipagsayang, este, makipagsaya?

Bata, are you ready to join the squandering, err, partying? DC Alviar

vol-1-issue-9-coverpage

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s