The Levant

the-levant

Ang Levant [ləˈvænt] ay ang rehiyon sa silangang bahagi ng Mediterranean Sea na kinabibilangan ng mga bansang Cyprus, Syria, Israel, Jordan at Lebanon.  Kung minsa’y isinasama ring bahagi nito ang Egypt, partikular ang bahagi ng Sinai Peninsula, timugang Turkey at ang estado ng Palestine (or the Occupied Territories of the West Bank and Gaza Strip).  Ito rin ang pinanggalingan ng letrang “L” sa ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) na naging ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) at ngayo’y IS na lamang.

Ang Levant ay mula sa salitang medieval French na ang ibig sabihin ay “ang pagsikat” na ang pinatutungkulan ay ang lupang sinisikatan ng araw. Kaya kung ikaw ay nasa Francia, ito ay tugma sa direksyon ng Levant.  Sa Alemania naman ito ay tinatawag na Morgenland o lupa ng umaga (Land of the Morning).

Ang rehiyong ito ay isa sa pinakamadugong lugar sa buong daigdig dahil sa dami ng dugong dumanak dito mula pa noong unang panahon.  Hanggang sa ngayon ay marami pa ring nagbubuwis ng buhay dito dahil sa relihiyon at sa pulitika. Noong ika-13 at ika-14 na siglo ang terminong “levante” ay ginamit ng mga Italyano sa kanilang pandagat na komersyo sa silangang bahagi ng Dagat Mediterrano, kasama na ang Grecia, Anatolia, Syria-Palestine at Egypt.  Ito iyong mga lugar na nasa silangan ng Venecia o ng Italy, na siyang pinakasentro ng komersyo noon. Nang bandang huli ang terminong ito ay ginamit na lamang sa mga bansang Muslim gaya ng Syria-Palestine at Egypt. Samantalang ang katawagang Levant States ay ginamit naman ng mga Franses sa kabuuan ng Syria at Lebanon matapos ang Unang Digmaang Pandaigdig (WWI). Maraming iskolar ang nagkakamali na ang salitang ito ay hinango mula sa pangalan ng Lebanon. Sa ngayon ito’y ginagamit na lamang sa pagbanggit sa mga lathalain na may kinalaman sa lumang kasaysay ng rehiyong ito.  Hindi masyadong malinaw kung alin ang eksaktong kabuuan ng Levant subalit ito ang rehiyon na napapaligiran ng bundok ng Taurus ng Turkey sa bandang hilaga, ng Dagat Mediterrano sa kanluran, at sa silangan ng Disyertong Arabia at Mesopotamia.  Hindi kasali dito ang Anatolia (dating Asia Minor, na ngayo’y Asian Turkey); bagama’t minsa’y isinasama ang Cilicia, ang kabundukan ng Caucasus o ang ilang bahagi ng Arabian Peninsula. Ang Sinai Peninsula (bahagi ng Egypt na sakop ng Asia) ay iniuugnay rin dahil ito ang pinakatulay ng Levant at ng hilagang bahagi ng Egypt na sakop ng Africa.

Ang Levant ang siyang pinakasangangdaan (crossroads) ng kanlurang Asya, silangang Mediterrano at hilagang-silangang Africa, at ang hilagang kanluran ng tinatawag na Arabian plate.  Ang populasyon ng mga tao rito ay binubuo ng mga Muslim at ng ilang sekta ng Kristiyanismo tulad ng mga Maronites, Roman Catholics, Protestants, Armenians (belonging to Armenian Apostolic Church) at Copts, at ang mga Judio (Jews).

Ang lengguwahe namang namamayani dito ay ang tinatawag na Levatine Arabic o Mediterranean Arabic.  Sa Israel, ang Hebreo ang opisyal na lengguwahe, bagama’t may mga nagsasalita rin ng Arabic.  Sa Cyprus ay may mga nagsasalita ng Griyego at ng Turkish.

Ang mga Levantines (katawagan sa mga tao sa rehiyong ito) ay karaniwan nagmula sa lahi ng mga Italyano, partikular na ang mga Venetian at Genoese (Italo-Levantine) mula sa Venice at Genoa), o kaya’y Franses (Franco-Levantine) at iba pang pinaghalong lahing Euro-Mediterranean. May mga natitira pa ring mga Italian Levantines sa ilang bahagi ng Turkey, gaya ng Istanbul at Izmir. Sila iyong mga kasapi ng Latin rite Catholics sa Turkey.

Ilang naging sikat na mga makabagong Italian Levantines ay ang mga sumusunod:

  • Sir Alfred Biliotti, na naging isa sa mga pinakakilalang British Consular officer noong ika-19 na siglo. Isa rin siyang tanyag na arkeologo na naghukay ng mga artifacts sa iba’t ibang lugar sa Aegean at Anatolia.
  • Livio Missir di Lusignano, isang historian o manunulat ng kasaysayan. Isa sa kanyang isinulat ay ang Les anciennes familles italiennes de Turquie.
  • Giusepppe Donizetti, isang musikero. Siya ay naging Instructor General of the Imperial Ottoman Music sa korte ni Sultan Mahmud II.
  • Giovanni Scognamillo, isang manunulat. Nilikha niya ang Memorie di Beyoglu di un Levantino noong 1989.
  • Konde Abraham Salomon Camondo, isang Jewish Turkish-Italian na pilantropo at mangangalakal na tinaguriang patriyarka ng pamilyang Camondo.

Nang mapalipat sa pamamahala ng Britannia ang timugang bahagi ng Ottoman Syria makalipas ang Unang Digmaang Pandaigdig, karamihan sa mga pinuno ay ginamit ang katawagang Levantines sa mga magkahalong Arab Europeans na naninirahan sa Lebanon, Syria at Israel, at sa mga Europeans (Franses, Italiano of Griyego) na natutong makisalamuha at ginagap ang lokal na pananamit, tradisyon at mga kaugalian sa rehiyon.  Sa ngayon, maliit na bahagdan na lamang ng mga Latin Catholics sa Lebanon ang masasabing nagmula sa French/Italian descent. Ned Samar

levant

Satellite and political maps of the Levant including Cyprus, Syria, Israel, Jordan, Lebanon, Palestine and the Northern Sinai (Courtesy of Google Earth)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s