The GCC

GCC_Straight_from_the_Middle_East

Ang ibig sabihin ng GCC ay Gulf Cooperation Council at ito ay alyansang pampolitikal at ekonomikal ng anim na bansa sa Gitnang Silangan na kinabibilangan ng Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates (UAE), Qatar, Bahrain at Oman.  Ito ay natatag sa Riyadh, ang kapitolyo ng Saudi Arabia, noong ika-26 ng Mayo, taong 1981, na may layuning magkaroon ng pagkakaisa ang bawat miyembrong bansa ayon sa kanilang magkakahalintulad na politikal at kulturang hango mula sa pangunahing relihiyon ng bawat kasaping bansa – ang Islam.

Ang bawat miyembrong bansa ng GCC ay may bahagi o ang buong baybayin (coastline) nito sa Arabian Gulf (tinatawag din itong Persian Gulf, lalo na ng mga bansang Iran at Iraq). Halos ang buong baybayin ng Oman ay nasa Arabian Sea, na sakop naman ng Indian Ocean, subalit ang bahagi ng Musandam Peninsula, na nakahiwalay sa malaking bahagi ng bansa at napapalibutan ng United Arab Emirates, ay nasa baybayin ng Arabian Gulf.

Ang mga mamayan ng mga GCC countries ay malayang makapaglakbay sa alinmang miyembrong bansa nang di na kailangan pa ang visa o pasaporte.  Minsan sapat na ang ipakita ang identity card, lalo na sa mga border crossing.

GCC_Straight_from_the_Middle_East2

The GCC countries mostly have a coastline on the Arabian Gulf (sometimes referred to as the Persian Gulf).  Saudi Arabia also has its western fringes along the Red Sea.

GCC_Straight_from_the_Middle_East3

Sa mga miyembrong estado ay dalawa ang kaharian o kingdom na pinamumunuan ng hari:  Ang Bahrain at ang Saudi Arabia.  Ang Oman ay tinatawag na sultanate (ruled by a sultan) at ang UAE ay binubuo ng 7 emirates na pinamumunuan ng mga emirs (prinsipe).  Ang Kuwait at Qatar ay parehong pinamumunuan ng Sheikh.

SOME BASIC FACTS & FIGURES FOR GCC COUNTRIES

Some Basic Facts

 1. See country notes and updates section (sections) below.
 2. Population figures are often unreliable, a second source might be given for comparison.
 3. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html – CIA World Factbook population figures reference.
 4. UAE population estimate of 5,628,805 given by the CIA for Jul 2014 is misleading as it is based on a UAE NBS figure from the 2005 census, which was probably too low at the time anyway (a number of residents did not participate in the census). The World Bank 2013 estimate is possibly too high but there is no question the population has increased substantially since 2005. The UAE NBS figure for 2010 might be a reasonable estimate for 2014-2015. As of Jan 2015, the most recent population figures released by the NBS (the official government statistics department) were 8.2m as a 2010 estimate, and 5.6m for the 2005 census.
 5. Variation of up to 5% higher or lower is common depending on which source, also varies over time but not as much. For the UAE, UN 2013 estimate is 80%, UAE NBS 2010 estimate is 89%. But trend is decreasing proportion of citizens, increasing proportion of expat foreigners, so UN estimate is likely to be too low.
 6. Airline notes (commercial operators with scheduled flights only):
  • Etihad Airways is based in Abu Dhabi, and is (or claims to be) the national carrier of the UAE. Other UAE airlines include Air Arabia (Sharjah), Emirates Airline (Dubai), FlyDubai (Dubai), RAK Airways (Ras Al Khaimah, services suspended 31 Dec 2013), Rotana Jet (Abu Dhabi).
  • Gulf Air was originally the national or flag carrier for Bahrain, Oman, Qatar, and Abu Dhabi emirate, which jointly owned the airline. From 2002-2007 Oman, Qatar, and Abu Dhabi withdrew from the partnership leaving Gulf Air the national carrier solely for Bahrain and owned by Bahrain.
  • Kuwait Airways is the national carrier of Kuwait. Other operators include Jazeera Airways.
  • Saudia (Saudi Arabian Airlines) is the flag carrier of Saudi Arabia. Other operators include FlyNas (previously NasAir).
 • CIA – Central Intelligence Agency (USA)
 • NBS – UAE National Bureau of Statistics
 • PACI – Kuwait Public Authority for Civil Information
 • QSA – Qatar Statistics Authority. Monthly total population figure update available on their website, but not nationality figures

(Source: DubaiFAQs.com)

Ang mga bansang miyembro ng GCC, lalo na ang Kuwait, Saudi Arabia at Abu Dhabi ng UAE, ay nakasalalay ang  ekonomiya sa produksyon at pag-e-export ng langis.  May malagong natural gas industry ang Qatar, samantalang ang Oman at Bahrain ay di naman masyadong nakasalalay sa produksyon ng langis.

Ang lahat ng mga bansang kaanib sa GCC ay mga Islamic states na ibig sabihin ay mga Muslim ang mga mamamayan nila.  Bagama’t may mga hindi Muslim sa kanila, ito’y inililihim nila dahil sa takot na sila ay maparusahan.  Ang apostasy (pagtalikod sa kinabihasnang relihiyon) ay may karampatang parusang kamatayan sa ilang GCC states.

Ang ibang expat workers na hindi Muslim ay tinatanggap naman sa alinmang bansa ng GCC.  May ilang GCC countries na pinapayagang magtayo ang mga Christians ng kanilang churches at magdaos ng kanilang mga worship services tulad ng Bahrain, Qatar at UAE.  Samantalang sa Saudi Arabia ay mahigpit na ipinagbabawal ang pagdaraos ng gawain ng ibang relihiyon at kapag may nahuli ay nakukulong o kaya’y pinauuwi at may ilan ding pinugutan ng ulo dahil dito, gaya ng ilang katutubo na tumalikod sa kanilang relihiyon at umanib sa Kristiyanismo.

Ang karamihan sa mamamayan ng Kuwait, Qatar, Saudi Arabia at UAE ay mga Sunni Muslims.  Sa ibang miyembrong bansa naman ay may maraming mga Shia (Shi’ite) gaya ng Bahrain at Yemen o kaya’y mga Ibadi Muslims gaya ng Oman.  Kaya halos lahat ng mga GCC member countries ay may legal system o batas na batay sa Shari’ah, mga panuntunang hango mula sa hadith (sayings) ng kanilang propetang si Mohammed o kaya’y mga tradisyong nakapaloob sa Qu’ran.  Subali’t hindi naman lagi ito ipinapatupad para sa mga expats o dayuhang nagtatrabaho at naninirahan sa mga bansang ito. Sa Saudi Arabia ay marami-rami na rin ang nakulong o napugutan ng ulo (beheaded) nang dahil sa mga kasalanang apostasy, drug trafficking, murder, bootlegging (manufacture, sale and transport of alcoholic drinks) o kaya’y naputulan ng ilang bahagi ng katawan dahil sa pagnanakaw.

Mayroon ding tinatawag na strict dress code sa mga GCC states.  Ang mga kababaihan ay dapat may mga suot na abayah na usually ay kulay itim at may hajib o burqa na pantakip sa kanilang mukha na may mga variations kung hanggang saang parte ng kanilang mukha ang di dapat makita.  Usually sa ilang bahagi ng GCC ay mga mata lamang ang makikitang nakalabas tulad ng Saudi Arabia at sa ilang lugar o lungsod ay hindi naman masyadong partikular ang pagsusuot nito sa ulo tulad sa UAE o Bahrain, at kalimitang ang mga babaeng expats ay hindi na ino-obliga sa pagsusuot nito.  Ang mga karaniwang isinusuot ng mga kalalakihan ay ang thobe na parang abito ng pari at usually ay kulay puti at ang kuwelyo ay ala Mao Tse Tung ang style. Kung taglamig ay nagsusuot din sila ng dark colored na thobe gaya ng brown at abuhin o kaya’y kulay krema.  Ang Omani style ng thobe ay hugis V ang parteng leeg sa harapan at may tassels sa may likuran.  Nagsusuot din sila ng tinatawag na guthra o iyong checkered na karaniwang red and white scarf na itinatalukbong nila sa ulo at nakalaylay hanggang dibdib to protect them from the harsh climate in the region, especially during a sandstorm or dust storm na karaniwan sa rehiyon, at kung taglamig o matinding tag-init.  Bukod dito ay may maliit na puting cap na tinatawag na taqqiyah na nasuklob sa ulo.  Sa ibabaw ng guthra ay may nakapatong naman na oghal, kulay itim na taling parang maliit na lubid (about half-an-inch thick) na naka-circle two times at ang dalawang dulo’y magkarugtong.  Ito ang proteksyon sa guthra para hindi liparin ng hangin, at kung minsan ay ginagamit din nilang panghataw sa kaaway nila dahil may matigas na rubber tube ito sa loob.  Sa ngayon ay pinapayagan na rin ang ilang kalalakihan sa ilang siyudad na magsuot ng shorts, subalit dapat ay hanggang tuhod o lampas tuhod ang haba at hindi litaw ang hita nila.  Sa kababaihan ay bawal pa rin ang shorts o ang pagsusuot ng mga revealing clothes at ang paghahantad ng buong braso sa mga publikong lugar.

Malaking bahagdan sa populasyon ng mga GCC countries ay ang mga expats mula sa iba’t ibang bansa na nagtatrabaho at kinakailangan nilang sumunod sa mga batas na pinaiiral para sa mga manggagawa. Although ang karamihan ngayon sa mga bansang kaanib sa GCC ay maluwag-luwag na ang mga patakaran sa mga namamasukang dayuhan, may mga batas pa ring dapat sundin ang mga expats. Isang halimbawa rito ay ang pagkakaroon ng legal paperwork tulad ng Iqama (sa Saudi Arabia) o resident permit kung ikaw ay lalabas ng accommodation o pansamantalang tirahan.  Although pwede kang bumili ng sasakyan, dapat ito’y maibenta at mailipat sa ibang pangalan kung ikaw ay uuwi na o mapapauwi ng kompanyang pinaglilingkuran.  May batas na rin na kapag di napapasahod ng 3 buwan o mahigit pa, ang isang manggagawa ay pwede nang lumipat ng kafil o sponsor. Sa ngayon marami sa mga kompanyang oil-based o iyong tinatawag na GES+Contractors ay nagsasara na at maraming expats ang napapauwi nang wala sa oras dahil sa pagbaba ng presyo ng langis sa Gitnang Silangan. Ang mga presyo ng visa ay tumaas na rin at pati na rin ang mga traffic fines, na bukod sa multa ay may kasama pang pagkakulong nang minsa’y mahigit pa sa isang araw.

Sa mga bansang medyo mahigpit sa mga dayuhang manggagawa, ang ginagawa nila ay dumadayo sa ibang GCC member countries pag holiday periods (gaya ng Ramadan at Hajj Eids) tulad sa Bahrain, Qatar, Oman o Dubai (UAE) kung saan ay medyo maluwag ang pagkilos ng mga dayuhan.  Sa mga bansang ito ay may mga lugar na pwedeng manambahan ang mga Kristiyano, may mabibiling karne ng baboy at iba’t ibang uri ng inuming nakakalasing, mga massage parlors, sinehan o kaya’y pwedeng magmaneho ang mga babae.  Sa Saudi Arabia ay hindi pwedeng papasukin ang sinumang may travel stamp mula sa bansang Israel, kaya pag sila’y pumupunta sa bansang ito ay dumaraan sila by land either through Jordan, Egypt or Lebanon kung saan ay hindi na kailangang tatakan ang kanilang pasaporte para makabalik silang muli sa Saudi Arabia.  Bihira din sa mga bansang kasapi ng GCC ang nagbibigay ng citizenship sa mga expats, gaano man sila katagal nang nanirahan sa bansang iyon. Ned Samar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s