‘Bakit ‘nio tinatapon basura ‘nio sa amin?’

Coverpage Vol 1 Issue 11

Pinagbuntunan ng galit ng isang barangay kagawad ang mga pinuno ng iba pang 51 barangay na nagtatapon ng basura sa kanila, dahil pinaggigiitan ng isang kapitan na patuloy itong arrangement mula pamahalaang lungsod. (A barangay councilwoman vented her frustration on officials of 51 other barangays dumping their garbage in hers, because one chair insisted that the city government continue with the same arrangement.)

“Bakit ninyo tinatapon ang basura ninyo sa amin? Matapos ang higit 20 taon, kami dapat ngayon ang magtapon ng basura sa inyong barangay!” Sa pagkasindak, nanahimik na lamang ang kapitan. (“Why do you dump your garbage on us? After more than 20 years, we should now dump our garbage in your barangay!” Shocked, the chair kept silent.)

Bugnot naman ang ibang opisyales ng naaapektuhang barangay sa nakasusulasok na amoy ng nabubulok at sunog na basura; ang mga lumalalang respiratory ailment, impeksyon sa balat, diarrhea, pagsusuka; ang punung-puno ng basura na ilog pa-Manila Bay. Absent ang sarili nilang kapitan. “Negosyo” niya ang pagtatapon ng basura. (The other officials of the affected barangay denounced the unbearable stink from rotting and burnt garbage; the worsening respiratory ailments, skin infections, diarrhea, vomiting; and the trash-filled river emptying into Manila Bay. Their own chair had absented himself. Dumping was his “business.”)

Pitong taon nang ganito ang sitwasyon sa Malolos City, Bulacan, sa isang summit tungkol sa pamamahala ng ecological waste na kami’y naimbitahan mag-lecture. Hanggang ngayon, hirap ang alkalde na ipa-comply sa mga barangay ang pambarangay na pamamahala sa basura. (That scene goes back seven years in Malolos City, Bulacan, in a summit on ecological waste management where we were invited to deliver a lecture. Until now, the mayor is having a hard time making the barangays comply with barangay-based waste management.)

Sa bisa ng Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000, mayroong tagubilin sa mga lokal na pamahalaan na galangin ang pagiging sensitibo ng mga pamayanan sa sanitary landfills (“SLFs”) na maaari lamang pahintulutan sa loob ng limang taon, at nasa mga tao ang pagpapahalaga sa makakalikasan at sustainable solid waste disposal. (Republic Act No. 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 mandates local government units to respect the “sensitivities” of communities in siting “sanitary landfills” (“SLFs”), which are good for only five years, and the people to “internalize the value of environmentally sound and sustainable solid waste disposal.”)

Nagtala ang National Solid Waste Management Commission ng 101 “SLFs” o glorified dumps sa bansa. Kasama sa mga “sikat” na SLF sites ang Payatas, Quezon City; San Jose del Monte (SJDM) City, Bulacan; Rodriguez (Montalban) at San Mateo, Rizal; San Pedro, Laguna; at ang Barangay Tanza, Navotas City. (The National Solid Waste Management Commission lists 101 “SLFs” or glorified dumps in the country. The “prominent” SLF sites include Payatas, Quezon City; San Jose del Monte (SJDM) City, Bulacan; Rodriguez (Montalban) and San Mateo, Rizal; San Pedro, Laguna; and Barangay Tanza, Navotas City.

San Pedro upper villages_MegaManilaScene

Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga naninirahan sa Payatas para sa writ of kalikasan na naglalayong ipasara ang dump sa mga kadahilanan ng paglabag na pangkapaligiran at pangkalusugan. Hulyo 10, 2000 nang natabunan ng gumuhong basura ang daan-daang residente ng Payatas. Noong ma-relocate ang mga residente roon, walang basura, mayroong malinis na tubig at mayroong hills na natatakpan ng mga puno. (A group of Payatas residents filed a petition for a writ of kalikasan at the Supreme Court seeking the closure of the dump for environmental violations and health reasons. On July 10, 2000, a trash slide buried hundreds of Payatas residents. When the residents were relocated there, it was garbage-free, with clean water and tree-covered rolling hills.)

Tanong ng tagapanguna ng nagpepetisyong mga taga-Payatas sa mga naninirahan sa Quezon City, “Paano kung itapon namin ang basura namin sa mga barangay ninyo?” Malapit ang dump sa pinagkukunan ng maiinom na tubig sa Metro Manila, ang La Mesa Dam at Balara Filters Park. (The Payatas lead petitioner also asked Quezon City residents, “What if we dump our garbage in your barangays?” The dump is close to Metro Manila’s source of potable water, La Mesa Dam and Balara Filters Park.)

Malapit sa Payatas, sa Rodriguez, ang Rizal SLF kung saan apat ang namatay noong 2013 nang gumuho ang gabundok na basura. Itinatapon ng halos lahat ng mga lungsod sa Metro Manila ang kanilang basura sa naturang watershed area. (Near Payatas, in Rodriguez, is the Rizal SLF where around four people died in 2013 when the mounds of garbage collapsed. Almost all Metro Manila cities dump their trash in that watershed area.)

La Mesa Watershed at Google Map

Sa SJDM, nasa itaas na bahagi ng Barangay San Isidro ang dump. Papasok mula mga bayan at papalabas ng Bulacan, kargado ang mga trak ng basura at nakapag-iiwan ng amoy sa mga bahay. Sa watershed din naroroon ang dump na nagbibigay-polusyon sa creek kung saan ang mga naninirahan noo’y nakalalangoy at nakapamimingwit ng mga isda, na kumokonekta rin sa Santa Maria River na dumadaloy sa iba’t ibang bayan ng Bulacan hanggang Manila Bay. (In SJDM, the dump is in uppermost Barangay San Isidro. On their way there from towns in and outside Bulacan, the trucks spill out trash and stink invades the houses. The dump, also in a watershed, pollutes the creek where residents used to swim and fish, and which connects to the Santa Maria River flowing through various Bulacan towns to Manila Bay.)

Bago mahalal, tinuligsa ng mayor ang isa pang SLF sa SJDM na naipasara dahil umano sa walang “customers.” Subalit naipagpatuloy ng dump sa San Isidro ang pagtanggap ng basura kabilang ang hospital waste, sa kaalaman din ng mayor. (Before his election, the mayor opposed another SLF in SJDM, which closed allegedly due to lack of “customers.” But the San Isidro dump continues to accept garbage including hospital waste, with the mayor’s knowledge.)

May apat na watershed at limang spring ang San Mateo, ayon sa isang pinuno ng komunidad. Mga ilang taon ang nakalilipas, nakaiinom siya ng malinaw na tubig sa mga ito matapos siyang mag-jogging. Ngayo’y hindi na tamang inumin ang tubig sa mga ito dahil, aniya, sa dump leachate. Sa 24/7 kung maglabas-pasok na mga trak ng basura, nakalilikhan ng mabigat na daloy ng trapiko at nakapagpaparumi ng hangin. (San Mateo has four watersheds and five springs, said a community leader. Years ago, after jogging in the area, he would drink from the pristine waters. Now the waters are no longer fit to drink, he said, due to the dump leachate. Dump trucks coming and leaving 24/7 create heavy traffic and pollute the air.)

MegaManilaScene_20170506

HANGING MALINIS at maayos na daloy ng trapiko, tuluyan na nga bang maglalaho dahil umano sa mga trak ng basura na pabalik-balik sa hindi kalayuan sa Metro Manila? Larawang unang nailathala sa Mega Scene (ISSN: 2508-0458), pahina 3, Vol 1 Issue 11, sa https://megamanilascene.wordpress.com/2017/05/15/mega-scene-vol-1-issue-11/

 

Sa San Pedro, Laguna, may matatagpuang SLF sa gitna ng middle-class subdivisions kung saan nag-invest ang mga naninirahan ng pinaghirapang salapi sa kanilang pinangarap na mga tahanan. Mala-bangungot ang binibigay ngayon nito sa kanila. (The SLF in San Pedro, Laguna, is located amid middle-class subdivisions where residents invested hard-earned money on their dream homes. It is now giving them nightmares.)

Sa tabing-dagat naman ang SLF sa Tanza, Navotas City na nasa kahabaan ng Manila Bay. Sang-ayon sa RA 9003, nakalugar dapat ang SLFs sa kung saan hindi makapaninira ang landfill operation sa environmentally sensitive resources gaya ng aquifer, groundwater reservoir o watershed area. (The SLF in Tanza, Navotas City, is along the Manila Bay shoreline. RA 9003 states that SLFs must be in an area where the “landfill’s operation will not detrimentally affect environmentally sensitive resources such as aquifer, groundwater reservoir or watershed area.”)

Isang lumalakas na negosyo ang pangongolekta at pagtatapon ng basura na merong “tamang koneksyon” sa nasyonal at lokal na pamahalaan, kasama na riyan ang bilyun-bilyong piso. Sa walang tigil na mga alegasyon ng korupsyon, sinasabi ng RA 9003 na maaaring maghabla ang mamamayan laban sa mga lumalabag sa batas. (Garbage hauling and dumping are a thriving business with the “right connections” in the national and local governments, involving billions of pesos. On persistent allegations of corruption, RA 9003 says the public can file citizen suits against violators.)

“Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo.” Nakapagdulot na ng global warming at climate change ang pag-abuso sa integrity of Creation ng kapaligiran. (“Do not do unto others what you do not want others to do unto you.” Abuse of the integrity of Creation in the environment has caused global warming and climate change.)

Abuse of the integrity of Creation in the environment

Glorified dumps, dapat nang isara! (These glorified dumps must be closed!) Taken from http://opinion.inquirer.net/103870/dump-garbage-us. Originally written by Joey C. Papa for the Philippine Daily Inquirer Op-Ed section’s Commentary titled ‘Why do you dump your garbage on us?’ on May 10, 2017

Joey C. Papa is president of the Bangon Kalikasan Movement.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s